به گزارش پارس نیوز، 

حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در جلسه فوق العاده‌ای که عصر امروز ۲۷ آبان ماه به منظور تعیین سرپرست برای شهرداری تهران برگزار شد، عنوان کرد: با وضعیت و شرایط کنونی پایتخت این نوع برخورد زیبنده یک نظام مدیریتی نیست؛ اگر قرار است فعالیت شهردار خاتمه یابد و سرپرست تعیین شود نباید دقایق آخر کاری ابلاغ شود.

وی افزود: این رفتار و این نوع ابلاغیه از سوی وزارت کشور برای تعیین فوری سرپرست، بازی با نهاد محلی و انتخابی مردم است.

 عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش خاطرنشان کرد: به این نحوه برخورد با شوراها اعتراض دارم.

 شایان ذکر است در جلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران، ری و تجریش پیروز حناچی با ۱۷ رای به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.