به گزارش پارس نیوز، 

علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل در آموزش و پرورش، اظهار کرد: ماه گذشته دولت یک مصوبه در خصوص هزینه بیمه درمان ایثارگران داشت که دستگاه‌های اجرایی از محل منابع ذی‌ربط خودشان  پرداخت کنند.

وی ادامه داد: ما در آموزش و پرورش دو نوع مخاطب ایثارگر داریم؛ یک گروه مخاطب شامل ایثارگران شاغل در آموزش و پرورش است که دستگاه‌ اجرایی آن، ما هستیم و باید هزینه‌ها را پرداخت کنیم و گروه دوم، بازنشسته‌های آموزش و پرورش هستند که دستگاه اجرایی آن، سازمان بازنشستگی است.

الهیار ترکمن اضافه کرد: تأمین اعتبار این موضوع با توجه به اینکه این مصوبه وسط سال ابلاغ شد، برای آموزش و پرورش که مشکلات مالی دارد، غیر ممکن بود و نمی‌توانستیم با شرکتی قرارداد ببندیم.

وی اضافه کرد: امروز جلسه مشترکی با بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه داشتیم و آنجا تفاهم شد که این اعتبار از محل سرجمع منابع بودجه برای آموزش و پرورش تأمین شود و بر این اساس ما به‌زودی قرارداد بیمه تکمیلی شاغلان ایثارگر در وزارت آموزش و پرورش و افراد تحت تکفلشان را امضا می‌کنیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: ۸۰ هزار ایثارگر شاغل در آموزش و پرورش با افراد تحت تکفلشان وجود دارد که قرارداد بیمه تکمیلی آنها فردا یا پس فردا با همان سقف و مدل خدمات امضا می‌شود.

وی در خصوص بیمه تکمیلی فرهنگیان کشور نیز اظهار کرد: به زودی نتیجه مذاکرات برای بیمه تکمیلی فرهنگیان اعلام می‌شود.