به گزارش پارس نیوز، جلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران برای انتخاب سرپرست برگزار می‌شود.

وزارت کشور طی نامه‌ای اعلام کرده است حضور افشانی از امروز در شهرداری غیرقانونی است.

 ایرج معزی معاون، پورسید آقایی، اشرفی از معاونین شهرداری و کشت پور از شهرداران مناطق کاندیدا هستند که شانس معزی از همه بیشتر است.