به گزارش پارس نیوز، 

علی ربیعی وزیر سابق کار و تعاون در واکنش به فوت نوربخش «رئیس سازمان تامین اجتماعی» در توییتر خود نوشت:

 

ربیعی