به گزارش پارس نیوز، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگاران در خصوص زمان ترک مسئولیت افشانی از شهرداری تهران گفت: طبق قراری که با آقای افشانی داشته‌ایم به محض صدور حکم آقای حناچی باید از مسئولیت خود کناره گیری کند.

میرصادقی معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اشاره به اظهارات قاضی سراج مبنی بر اینکه بازنشستگان تا 15 آذر فرصت کناره گیری دارند، گفته بود این سخنان مبنای حقوقی ندارد و اگر بازنشستگان تا 27 آبان پست خود را ترک نکنند به دادگاه ارجاع خواهند شد.

همچنین افشانی چند روز گذشته اعلام کرده بود که تا آخرین روزی که قانون به من اجازه بدهد در پست خود باقی خواهم ماند.

روز گذشته رئیس شورای شهر تهران گفت که اعضای شورای شهر از انتصابات افشانی در وقت اضافه راضی نیستند اما افشانی تأکید کرده بودند که چون همچنان مسئولیت دارم همه وظایفم از جمله انتصابات را انجام خواهم داد.