به گزارش پارس نیوز، 

ارس شیرانی نابغه ریاضی استان خوزستان، دارنده دو مدال نقره المپیاد کشوری در رشته ریاضی و دانشجوی ممتاز مهندسی برق دانشگاه شریف بودکه چندی پیش در اثر حادثه تصادف دچار مرگ مغزی شد، اعضای بدن این نخبه علمی کشوربا موافقت خانواده اش به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.