به گزارش پارس نیوز، 

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهرانبا اشاره به انتصابات اخیر شهردار تهران اظهار کرد: اعضای شورای شهر تهران از انتصابات اخیر شهرداری که در وقت اضافه انجام می‌شود، راضی نیستند و این موضوع را به من منتقل کردند تا به افشانی بگویم.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: پس از آن که موضوع را به افشانی منتقل کردم، او به من گفت تا زمانی که شهردار هستم وظایف خود را انجام می‌دهم و یکی از وظایف من هم همین انتصابات است.

وی با بیان اینکه اعضا از این حرکت خوشحال نیستند، افزود: هر انتصابی باید در جای خود بررسی شود، زیرا ممکن است برخی پست‌ها به خاطر بازنشستگی افراد باشد.

هاشمی در خصوص انتصاب عصر امروز افشانی که مربوط به دانشگاه علمی-کاربردی  شهرداری بود، گفت: چون حکم صادره به عنوان  سرپرست است، فکر می‌کنم به خاطر بازنشستگی نفر قبلی باشد.