به گزارش پارس نیوز، در جریان بررسی برنامه‌های 5 کاندیدای شهرداری تهران مقرر شد هر یک از اعضا به دو نفر از نامزدها جهت تصدی پست شهرداری تهران رأی دهند.

اهمیت این انتخاب سبب شد تا اعضای شورای شهر تهران علاوه بر رأی خود، برای تغییر رأی سایر اعضا هم تلاش کنند.

آن طور که در رسانه‌ها گفته شد، سه عضو شورای شهر که عضو حزب اعتماد ملی هستند، تلاش زیادی کردند تا رأی مسجدجامعی را از حناچی به سمت تقوی نژاد که هم حزبی خودشان است، بچرخانند، اما در نهایت مسجدجامعی به آخوندی و حناچی رأی می‌دهد.

پس از اعلام تعداد آرای آخوندی، حناچی و تقوی نژاد مشخص می‌شود که آخوندی با 16 رأی نفر اول و حناچی با 11 رأی و اختلاف یک رأی از تقوی نژاد سبقت گرفته است و تقوی نژاد باید عرصه رقابت برای رسیدن به شهرداری تهران را ترک کند، در حالی که اگر مسجدجامعی به خواسته اعتماد ملی تن می‌داد، فینال انتخاب شهردار تهران با شرکت آخوندی و تقوی نژاد برگزار می‌شد.

در جریان ارائه برنامه‌های حناچی در حالی که او نظریات حوزه تخصصی شهرسازی را با توجه به رشته تخصصی خود در زمینه شهرسازی ارائه می‌داد، امینی عضو شورا و عضو حزب اعتماد ملی در سخنانی عجیب به او گفت: در تمام دنیا شهرداران یا اقتصاددان و یا حقوقدان هستند.

این در حالی بود که تقوی نژاد نامزد مورد حمایت اعتماد ملی با سوابق اقتصادی چون ریاست سازمان امور مالیاتی کشور و مدیر عاملی بانک سپه نامزد تصدی شهرداری تهران شده بود.

روز سه شنبه 22 آبان در جریان انتخاب نهایی شهردار تهران، پس از آن که آخوندی نتوانست اکثریت آرا را کسب کند و حناچی با اختلاف یک رأی به عنوان شهردار انتخاب شد، شورا وارد بررسی انتخاب نام برای خیابان‌های شهر شد.

در جریان این بررسی مسجدجامعی پیشنهاد داد که برای انتخاب معابر بی نام شهر از نام استان‌های کشور استفاده شود.

اما ابراهیم امینی که با این پیشنهاد مخالف بود، در اظهار نظری غیر منتظره در صحن شورا گفت: آقای مسجدجامعی من برای شما و کشور متأسفم که سال‌ها مدیر فرهنگی کشور بودید و امروز پیشنهاد می‌دهید که برای نامگذاری معابر از نام استان‌ها استفاده شود.

میرلوحی که مخالف اظهارات امینی بود، در پاسخ به او گفت: جایگاه مسجدجامعی در حوزه فرهنگ یک جایگاه خاص است و نباید در صحن شورا به افراد توهین شود.

در نهایت محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران برای پایان دادن به این مجادله وارد شد و گفت: این سخنان موجب شد تا اعضای شورا نشان دهند که چقدر مسجد جامعی را پشتیبانی می‌کنند.