به گزارش پارس نیوز، سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح در گفتگو با خبرنگاران طبق اعلام قبلی تکلیف کسری خدمت جهاد گران جهاد سازندگی مشخص و ابلاغ شد.

وی افزود: جهاد گران جهاد اعم از رسمی و پیمانی مستقیما از سو‌ی جهاد کشاورزی برای معافیت و کسری معرفی خواهند شد.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: جهادگران مردمی که پرونده آن‌ها به سپاه ارسال شده از سوی بسیج سپاه معرفی خواهند شد.

سردار کمالی بیان کرد: آن دسته از جهادگران مردمی که هنوز پرونده آن‌ها به سپاه ارسال نشده باید از سوی جهاد تکمیل و به بسیج سپاه ارسال شود.

وی تصریح کرد: کارکنان وزارت کشاورزی نیز با معرفی جهاد کشاورزی از بسیج سپاه گواهی خواهند گرفت.