به گزارش پارس نیوز، 

 این زن 50 ساله که ویتنامی است در ماه سپتامبر با گذاشتن سوزن در توت فرنگی ها باعث مجروح شدن چند نفر شده بود. به گفته پلیس کویئنزلند، متهم «اوت تیرین» کارگر ویتنامی یک مزرعه در کوئینزلند بوده که توت فرنگی ها را با سوزن آغشته کرده بود. این در حالی است که انگیزه این کار تاکنون روشن نشده و احتمال یک انتقامجویی در پس این پرونده وجود دارد.

اطلاعات پلیس نشان می دهد که این زن بیش از دو دهه است که به استرالیا مهاجرت کرده و در این کشور زندگی می کند. اولین بار این مسأله پس از آن علنی شد که مردی پس از خوردن توت فرنگی به دلیل معده درد در بیمارستان بستری شد. پس از آن بیش از یکصد مورد از پیدا شدن سوزن در میوه جات که بیشتر توت فرنگی بود، در ماه سپتامبر گذشته در سراسر استرالیا گزارش شد. انتشار این اخبار خیلی ها را در این کشور نگران کرد. یک مورد از پیدا شدن سوزن در نیوزیلند باعث شد که فروشگاه های بزرگ، توت فرنگی های وارداتی از استرالیا را متوقف کنند.