به گزارش پارس نیوز، 

سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در برنامه حالا خورشید با اشاره به نام‌های عجیب از قبیل آفت، انگلیسی، ابله و ... گفت: در گذشته مامورین ثبت احوال در منزل کدخدای روستاها و مناطق برای برگزیدن نام حاضر می شدند و به علت نبود نظارت و مرجع نام مشخص با برگزیدن نام های عجیب موافقت می شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمیته نام در ثبت احوال با حضور اساتید برجسته زبان فارسی و عرب و صاحب نظران ادبیات قومیت ها وجود دارد, گفت: در کتاب راهنمای نام گزینی ثبت احوال بیش از 250 هزار نام برای فرزندان پسر و بیش از 252 هزار نام برای فرزندان دختر وجود دارد اما اگر نام مدنظر اولیا در لیست اسامی ثبت احوال وجود نداشته باشد, نام برگزیده به کمیته نام برای تایید ارجاع می شود.

ابوترابی با اشاره به نام های محمدداریوش و محمدکوروش گفت: این اسامی به کمیته نام ارجاع شدند و تلفیقی از فرهنگ ایرانی و مذهبی هستند. والدین می توانند این اسامی را با تایید  برای فرزندشان انتخاب کنند اما به سامانه نام های ثبت احوال وارد نمی شوند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه سوم دی ماه صدمین سال تاسیس سازمان ثبت احوال است, اظهار کرد: اولین شناسنامه ای که در کشور صادر شده مربوط به خانمی به نام فاطمه ایرانی در سوم دی سال 1297 است.

وی در خصوص فراوانی نام ها گفت: در همه ادوار نام های فاطمه، زهرا و مریم دارای بیشترین فراوانی در دختران و نام های محمد، علی و امیرحسین دارای بیشترین فراوانی در پسران بوده است .

ابوترابی خاطرنشان کرد: مناسبت های مختلف در انتخاب نام بسیار تاثیرگذار هستند؛ به عنوان مثال در ایام محرم فراوانی نام های حسین، امیرحسین و ابوالفضل بسیار بیشتر می شود. همچنین به هنگام پخش سریال های تلویزیونی انتخاب نام ستاره های فیلم نیز رونق بیشتری می یابد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره شرایط تغییر نام گفت: در گذشته برای تغییر نام افراد باید به دادگاه مراجعه می کردند اما در حال حاضر تنها لازم است به ثبت احوال مراجعه کنند؛ اما درصورتی که ثبت احوال برای تغییر نام مجوز ندهد افراد می توانند با مراجعه به دادگاه طرح موضوع کنند و درصورت موافقت دادگاه، نام فرد را تغییر می دهیم.