به گزارش پارس نیوز، مجید فراهانی در رابطه با قیمت بلیت باغ پرندگان گفت: یکی از بزرگترین استفاده کنندگان از باغ پرندگان دانش آموزان هستند و آنان در اردوهای ۱۰۰ نفره به بازدید می روند و ما اگر قیمت ۲۳ هزار تومان برای آنان در نظر بگیریم با ۵۰ درصد تخفیف هم، قیمت بازدید ۱۲ هزار تومان خواهد بود که این رقم زیاد است.

فراهانی افزود: عملا مناطق محروم شهر تهران و مدارس دولتی از زمره بازدید کنندگان خواهند بود که با این رقم ناچار از لیست بازدیدکنندگان حذف خواهند شد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت اظهار کرد: دانش آموزان در گذشته و فاز اول ۴ هزار تومان پرداخت می کردند و با تخفیف ۵۰ درصدی که وجود داشت این رقم به ۲ هزار تومان کاهش پیدا می کرد.

وی ادامه داد: با توجه به زمان های بازدید دانش آموزان که در طول هفته است و باغ پرندگان در آن روزها خلوت است و بازدید کننده کمی دارد، نیاز است تسهیلاتی برای دانش آموزان در نظر بگیریم.

فراهانی با ارائه پیشنهادی در خصوص تخفیف بلیت باغ پرندگان برای دانش آموزان گفت: با توجه به اینکه بلیت باغ پرندگان ۲۳ هزار تومان است با تخفیف ۵۰ درصدی باز هم این رقم برای دانش آموزان زیاد است؛ چنانچه این تخفیف ۷۵ درصد باشد، این رقم کاهش می یابد.

این عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: میزان استفاده دانش آموزان خصوصا دانش آموزان مناطق محروم و دولتی از این مجموعه باید افزایش یابد و نباید قیمت مانع از بازدید آنان شود.

فراهانی گفت: ایامی که باغ پرندگان بازدید کننده ندارد با تخفیف به دانش آموزان می توان تسهیلات مناسبی ارائه و دانش آموزان را حمایت کرد.

وی اظهار کرد: با تخفیف ۷۵ درصدی بلیت باغ پرندگان، قیمت بلیت این مجموعه را عملا از ۲ هزار تومان به ۶ هزار تومان افزایش داده ایم و پیشنهاد مشخص بنده این است که نرخ بلیت برای مدارس را از ۵۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش بدهیم.

پیشنهاد وی مبنی بر « تخفیف ۷۵ درصدی بازدید دانش آموزان در زمان های غیر پیک به صورت جمعی از باغ پرندگان» به تصویب شورای شهر تهران رسید.