به گزارش پارس نیوز، 

هافینگتون پست، این دو خواهر که در ایالت کالیفرنیا امریکا زندگی می کنند همیشه در کنار هم بوده و زایمان دختران شان را بهترین اتفاق زندگی خود می دانند.

«باو ناحیا جولیا یانگ و «باو کو جولی یانگ» 23 ساله تولد فرزندان شان را معجزه خداوند می دانند.

پزشکان می گویند دوقلو بودن مادران و زمان بندی زایمان این خواهران آنها را مشهور کرده است.