به گزارش پارس نیوز، 

گفته می شود ریشه این دستگیری بر اساس تخلفات مشاوری در تهران بوده که از قرار رد پای وی در موضوع نوسانات دلار مطرح می باشد ، در پی این دستگیری، وی به تخلفات و ارتباطش با مجموعه ای از افراد در کرج نیز اعتراف نموده است.

شایان ذکر است نامبرده پیش از حضور در تهران مشغول به کار در یکی از ادارات نظارتی در البرز بوده است .

اما در خصوص شهردار اسبق کرج که از افراد موثر در انتخاب شهردار کنونی شهر است ،،نیز شنیده می شود که وی پیش از ایام سوگواری حضرت رسول (ص) دستگیر شده است و همچنان در بازداشت به سر می برد.

همچنین اینگونه بیان می شود که در پی این اقدامات، دستگیری های کلانی از زنجیره متخلفین و مرتبطین با این دو فرد در جایگاه های مختلفی از جمله اعضای ادوار مختلف شورا و شهرداری و حتی افرادی در دستگاه قضایی کرج در دست اجرا می باشد.

از قرار در این برخوردها هیچگونه مصونیتی برای هیچ مقامی مد نظر نیست و در صورت اثبات تخلف، قانون Law با تک تک آنها برخورد خواهد کرد.