به گزارش پارس نیوز، دکتر مهدی شادنوش در نشست خبری هفته بیماریهای کلیوی اظهار داشت: یکی از سیاست های مهم وزارت بهداشت اجتماعی کردن حوزه سلامت است تا نهادهای دیگر نیز در برطرف کردن مشکلات بیماران ورود کنند که مهمترین نهادها - تشکل های مردم نهاد هستند.

وی با تشریح هفته ملی بیماران ادامه داد: 475 بخش دیالیز در سال 92 به 572 بخش در نیمه اول امسال افزایش یافته است، همچنین تعداد تخت دیالیز از 4600 تخت در سال 92 به 6987 تخت افزایش یافته است.تعداد بیماران دیالیز خونی در کشور هم اکنون بیش از 32 هزار نفر هستند، و 1744 بیمار نیز دیالیز صفاقی می شوند. باید بتوانیم در سه سال آینده تعداد دیالیز صفاقی را به 6 هزار بیمار افزایش دهیم زیرا دیالیز صفاقی از نظر هزینه بسیار کمتر و انجام آن نیز به سهولت بهتری صورت می پذیرد. هم اکنون از هر 6 بیمار 4 دستگاه دیالیز وجود دارد ولی توزیع این دستگاهها مناسب نیست.

شادنوش با اشاره به ساخت دستگاه دیالیز در کشور و انجام دو سال کار آزمایشگاهی و بالینی آن و موفقیت این دستگاه تصریح کرد: این شرکت دانش بنیان سازنده این دستگاه دیالیز داخلی قرار است تا طی 6 ماه آینده 540 دستگاه دیالیز تولید و تحویل دهد.همچنین در طول سال 16 هزار ایرانی بر اثر تصادفات ترافیکی جان خود را از دست می دهند که 50 درصد آنها دچار مرگ مغزی می شوند که رقمی برابر با 8 هزار نفر است که دو هزار و 500 الی 4 هزار مورد از این مرگ ها قابل پیوند است درحالیکه 25 هزار بیمار در لیست پیوند هستند و روزانه 7 الی 10 بیمار در لیست انتظار فوت می کنند.

رئیس مرکز مدیریت و پیوند و امور بیماریهای وزارت بهداشت تصریح کرد: این درحالی است که در برخی کشورها برای رضایت گرفتن از خانواده برای اهدای عضو پیوندی فرد مرگ مغزی سه الی 5 دقیقه طول می کشد ولی در ایران این رضایت مندی 90 ساعت طول می کشد.

شادنوش همچنین به افتتاح 83 مرکز شبکه مرکز خدمات جامعه بیماران خاص در کشور توسط وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از چهار هزار پرستار در حوزه دیالیز فعالیت می کنند ولی در حوزه اهدای عضو از فرد مرگ مغزی باید ارتقا یابد زیرا در سال 96 فقط 926 پیوند از فرد مرگ مغزی داشتیم که آمار مناسبی نیست.