به گزارش پارس نیوز، 

سردار مهدی معصوم بیگی، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در ادامه طرح های عملیاتی پلیس با سوداگران مرگ، شامگاه سه شنبه 15 آبان چندین طرح عملیاتی در استان اصفهان اجرا شد که متأسفانه ستوان یکم «محمود رفیعی»، از افسران پلیس مبارزه با مواد مخدر در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان به شهادت رسید. وی با اشاره به تشکیل تیم های تخصصی پلیس اصفهان برای دستگیری عوامل شهادت این مأمور پلیس ادامه داد: با اجرای طرح گشت های کنترلی در تمامی محورهای خروجی شهر اصفهان، مأموران پلیس طی دو عملیات ضربتی و همزمان، موفق شدند پنج نفر از عاملان به شهادت رساندن این مأمور پلیس را دستگیر کنند. از مخفیگاه قاچاقچیان یک قبضه سلاح و مبالغ زیادی وجه نقد حاصل از فروش موادمخدر و دو خودرو سواری نیز کشف شد.