به گزارش پارس نیوز، 

 این حادثه روز چهارشنبه 16 آبان در شهر «شینال» واقع در استان شمالی «هبئی» چین رخ داد. مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل شده اما حال دو نفر از آنها وخیم است. مقامات چینی در حال بررسی علت این حادثه هستند.