به گزارش پارس نیوز، ابراهیم شیخ معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران در نشست معاونت منابع انسانی گفت: به خاطر تحریم‌های اقتصادی شرایط کشور دشوار است و در ماه‌های اخیر شاهد کاهش ریال بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه کاهش ارزش ریال تاثیر گسترده‌ای بر روی خرید کارکنان و افرادی که حقوق و دستمزد ثابت داشته‌اند، گذاشته است، گفت: 30 تا 70 درصد سبد مصرفی خانواده کارکنان کاهش یافته است.

شیخ گفت: کارکنان دولت بخش‌های عمومی که دستمزد ثابتی داشته‌اند فقیرتر شده و سفره آنها کوچکتر شده است. تمام کارشناسان، مدیران منابع انسانی و مسئولین در این زمینه معتقدند که باید از این قشر جامعه حمایت کرد و شرایط انگیزشی برای کارکنان ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه نگران سلامت اداری کارکنان شهرداری هستیم، گفت: وقتی سفره کارکنان کوچکتر می‌شود افراد آسیب‌پذیرتر می‌شوند و مسئله سلامت به خطر می‌افتد. به همین دلیل به دنبال راهکار برای حمایت از کارکنان هستیم.

معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران گفت: از سه ماه گذشته مجموعه اقداماتی در شهرداری تهران انجام داده‌ایم و برای افرادی که پایین تر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند شرایطی برای خرید آنها ایجاد کرده‌ایم.

شیخ در ادامه افزود:‌ درخواست افزایش حق جذب و ترمیم حقوق کارکنان را داده‌ایم تا این قشر از جامعه دچار مشکل کمتری شوند.