به گزارش پارس نیوز، عابدین سالاری کارشناس حوزه شهری درخصوص احتمال رای آوری ۵ گزینه معرفی شده از سوی شورای شهر تهران گفت: به نظر می آید ۲ گزینه از میان ۵ گزینه انصراف دهند.

وی در خصوص شانس رسول کشت پور برای شهرداری در حالی که موضوع بازنشستگی وی جدی است، گفت: برخی، ۱۴ رایِ کشت پور را مانند حسینی مکارم در دوره قبلی چندان قابل اعتنا نمی‌دانند. مبنای این ادعا این است که احتمالاً برخی اعضاء، برای جلوگیری از راهیابی کاندیداهای خاص به دوره بعدی، نام وی را نوشته اند. بررسی آراء وی نشان می دهد که تیم اتحاد (به استثنای میرلوحی) و دو نفر از مستقلین به وی رای نداده اند. رای پایه وی «الویری» است و هیچ حزب و گروهی به دنبال شهردار شدن وی نیست. تعلقِ خاستگاهیِ به تیمِ کرباسچی می تواند در شرایطی وی را تبدیل به گزینه حزب کارگزاران کند؛ حزبی که با ۴ رای (در بهترین حالت) نتوانست گزینه اول خود  محسن هاشمی  را به راند دوم برساند.

سالاری ادامه داد: بنابراین برای کشت پور دو حالت قابل تصور است؛ اگر بر مدار و سیاق کشاکش تیمی و حزبی، فرایند انتخاب شهردار پیش رود، وی در نهایت (آخرین راند) یک یا دو رای به دست خواهد آورد. اما اگر کلیت شورای سیاست گذاری و شورا به فرمولِ توزیع قدرت بر محور یک چهره غیرسیاسی و تکنوکرات به توافق و تقسیم برسند، کشت پور می تواند مورد توجه واقع شود، البته کارنامه متوسط و معمولی وی در منطقه دو، برخی روابط و ارتباطات خاص، مساله بازنشستگی و مدرک تحصیلی وی، چالش های پیش روی کشت پور است.

 این کارشناس شهری در خصوص وضعیت رای پیروز حناچی هم توضییح داد: رای پایهِ حناچی را باید در میان حزب اتحاد جستجو کرد (مخصوصاً یکی از اعضاء این تیم به صورت جدی پیگیر این مساله است). ترکیب آراء دوره اول نشان می دهد که تیم اتحاد (۶ رای) به علاوه یکی، دو نفر از اعضاء (به دلیل ارتباطات شخصی) و تیم اعتماد ملی (در نتیجه توافق اولیه) به وی رای داده اند. این مساله نشان می دهد که اگر مانندِ راندِ اولِ دورهِ قبل (دوره انتخاب افشانی)، اتحاد ملی با اعتماد ملی به تفاهم و توافق برسند، سرجمع آراء آنها به عدد ۹ خواهد رسید. جذب دو رای از میان منفردین نیز چندان سخت نیست. در این حالت، آراء وی به عدد ۱۱ رسیده و در نتیجه اقلیت (برای نشان دادن پیام انسجام به افکار عمومی) به اکثریت پیوسته و وی شهردار خواهد شد،   البته  این انسجام ظاهری و اولیه به سرعت در روندهای آتی به سمت چند دستگی و از هم گسیختگی در شورا خواهد رسید. عملکرد حناچی در معاونت های عمرانی و شهرسازی و محوریت حزب اتحاد، چالش اصلی وی برای رسیدن به شهرداری است. دلیل این که شانس حناچی ۵۰ منهای یک درصد محاسبه می شود، به نوعِ بازیِ حزب اعتماد ملی (با ۳ رای) بر میگردد که فقط در یک شرایط خاص به سمت این توافق خواهند رفت.

 سالاری در خصوص میزان شانس کامل تقوی نژاد هم گفت: پایهِ حزبیِ رای تقوی حزب اعتماد ملی به صورت مشروط است. دلیلِ مشروط بودن این است که برخلافِ افشانی شهردار کنونی تهران که به حلقه سه نفره اعتماد ملی در شورا بسیار نزدیک است، تقوی به این حلقه چندان نزدیک نیست. از این رو، تیم اعتماد ملی در شورا امکان دارد در یک شرایطی از تقوی عبور کند. اگر این اتفاق بیفتد، وی به جزء رای دو نفر از مستقلین، پایه رای تیمی  را از دست داده و به مقام شهرداری نخواهد رسید. اما اگر تقوی همزمان با تیم اعتماد ملی و گروه مستقلین شورا به توافق برسد، امکان پیوستنِ کارگزاران و حتی یکی از چهره های منفرد به آنها وجود دارد. در این حالت تقوی شهردار تهران خواهد شد. از این رو، تقوی شرایطی به مانند حناچی با اندکی شانس بیشتر دارد. برخی سوالات در خصوص حلقه ای که تقوی به آن تعلق دارد و نداشتن تجربه کار در شهرداری از چالش های پیش روی وی است.

 به اعتقاد سالاری، رای پایه عباس آخوندی را باید در علاقهِ پنهانِ حزب اتحاد برای شهردار شدن وی دانست. (گرچه یک عضو این مجموعه منتقد جدی وی است) .  ۵ رای از ۱۱ رای وی در راند اول محصول تعاملات و آشنایی فردی با اعضاء شورا است که در این مرحله به نفع آخوندی واریز شده است و در انتخاب نهایی معلوم نیست این اتفاق بیفتد. آخوندی شاید در شرایط عادی میتوانست به عنوان  فردی فرای منازعات گروهی درون شورا  ایفای نقش و انتخاب شود، اما به دلیل مخالفت گسترده و آشکار برخی جریانهای سیاسی (حجم مخالفت چندین برابر مخالفت اولیه با نجفی در زمان شهردار شدن) و ... مخالفت دولت در نتیجه خروج اعتراضی وی از کابینه، عملکرد غیرقابل دفاع در دوره وزارت مسکن و شهرسازی، تفکرات اقتصادی خاصی که عمدتاً با کارکردهای خدماتی و عمومی شهرداری در تضاد است، احتمالاً شورا به سمت ایجاد و تولید درگیری و تضاد جدید در سطح ملی نخواهد رفت. در نتیجه ، پیامی دال بر اینکه کلیت شورا به دنبال آخوندی باشد، به سمت وی ارسال نخواهد شد.

 این کارشناس شهری در خصوص شانس غلامرضا انصاری  هم در میان ۵ گزینه گفت : انصاری گرچه عضو شورای مرکزی حزب اتحاد است، اما همه اعضاء حزب در شورا در راند اول به وی رای نداده اند. رقبای حزب اتحاد برای جلوگیری از راهیابی جهانگرد گزینه اصلی حزب اتحاد به دور بعدی به انصاری رای داده اند. از این رو، حزب اتحاد به انصاری به عنوان گزینه ای اصلی فکر نمی کند که بتواند آن را به مقام شهرداری تهران برساند. در نتیجه، با این وضعیت احتمالاً انصاری در نهایت بعد از ارائه برنامه خود در شورا با محاسبه این فضا انصراف خواهد داد.