به گزارش پارس نیوز، 

پلیس اوهایو امریکا، این زوج سهل انگار را به جرم قتل فرزندشان دستگیر کرد.سخنگوی پلیس بیان کرد که دخترک کاملاً درون خودرو یخ زده و پزشکان نتوانسته اند وی را از مرگ نجات دهند.