به گزارش پارس نیوز، 

احسان نوش آبادی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: مسیر کنارگذر جنوب غربی پل تقاطع بزرگراه شهید صیاد شیرازی با خیابان صنایع که در مرحله اجرای عملیات زیرسازی و لوله گذاری است، تا پایان آذرماه سال جاری برای تردد خودروها گشوده می شود.

وی با بیان آنکه گشایش مسیر کنارگذر جنوب غربی پل خیابان صنایع، کاهش گردش های اضافی در محدوده طرح و در نتیجه تقلیل زمان سفرهای درون شهری را به دنبال خواهد داشت، یادآور شد: اجرای عملیات لوله گذاری در این مسیر ضمن تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، رواناب های این بخش از بزرگراه را به کانال های پایین دست منتقل می کند.