به گزارش پارس نیوز، 

اصغر سلیمی درباره جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اظهار داشت: طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای شهردار تهران در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: سوال این استفساریه این بود که آیا همچنان که معاونان رئیس جمهور طبق قانون از قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا شده اند، شهردار تهران نیز هم مستثنی می شود یا خیر.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: پس از بحث و بررسی، اعضای کمیسیون با این طرح استفساریه مخالفت کردند و شهردار تهران را هم ردیف  بامعاونان رئیس جمهور ندانستند.

سلیمی خاطرنشان کرد: بر این اساس اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کردند که شهردار تهران نباید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شود.