به گزارش پارس نیوز، 

زنی بیمار در منهتن به اتهام قتل Murder پیرزن 70 ساله دستگیر شد.

 

طبق گزارش پلیس، متهم آنیا جانسون 24 ساله که به بیماری روانی مبتلا بود پیرزن همسایه را که زنی پولدار بود با ضرب چاقو در خانه اش به قتل رساند.

به گفته همسایه ها زمانی که با صدای فریاد و التماس پیرزن همسایه به سراغش رفتند با جسد غرق خون او در حالی که چاقو در گردنش فرو رفته بود و در خونش غرق بود مواجه شدند.

به گفته یکی از همسایه ها، آنیا جانسون بارها سایر همسایه ها را در راهرو های آپارتمان Apartment مورد آزار قرار داده بود و کودکان را با چاقو و چنگال مورد آزارجسمی قرار می داد.

اکنون متهم به دلیل بیمار بودنش دربیمارستان روانی است تا اولین جلسه دادگاه او به زودی برگزار شود.