به گزارش پارس نیوز، 

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در راستای سیاست ضرورت ایجاد و توسعه فرصت‌های یادگیری در کلاس، مدرسه و خارج از آن و رویکرد مهارت محوری و افزایش همسویی و هماهنگی یادگیری‌ها با نیازهای فردی و اجتماعی، شیوه‌نامه اجرای آزمایشی طرح تکالیف مهارت محور را در دوره اول ابتدایی (پایه‌های اول تا سوم) به ادارات کل آموزش‌ و پرورش استان‌ها، مناطق، نواحی و مدیران مدارس ابلاغ کرد.

این طرح آزمایشی در همه مناطق آموزشی استان‌ها که کلاس‌هایی با جمعیت 15 الی 26 نفر دارند اجرا خواهد شد و بخشی از فعالیت‌های یادگیری به‌صورت تمرینی در راستای آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی مانند خواندن، نوشتن، دانش ریاضی، مشاهده کردن، سخن گفتن، گوش دادن و... در کلاس درس یا محیط مدرسه و در تعامل و مشارکت معلم و دانش‌آموز انجام می‌شود.

در طرح تکالیف مهارت محور معلم در زمان رسمی کلاس درس پس از آموزش و شناسایی دشواری یادگیری دانش‌آموزان، تکالیف را جهت تثبیت و تعمیق یادگیری تعیین می‌نماید و بخشی در قالب تکالیف مهارت محور که مرتبط با مهارت های مورد نیاز محیط واقعی زندگی در خارج از کلاس درس است ارائه خواهد شد.

شیوه ارائه تکالیف مهارت محور به همراه بسته پیشنهادی در سایت معاونت آموزش ابتدایی به آدرس http://gea.medu.ir در دسترس همگان است.