به گزارش پارس نیوز، امروز 12 آبان هوای تهران با شاخص 30 در شرایط پاک و یکی از بهترین شرایط هوای سال را داریم. 

پس از 29 مرداد که هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد تاکنون 201 روز هوای تهران پاک و یا سالم بوده است و 27 روز نیز ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است. 

با توجه به افزایش ذرات کمتر از 2.5 میکرون درنیمه دوم سال در شهر تهران ولی تاکنون هوای پاک و سالم نسبت به سال‌های قبل رکورد زده است. 

براساس نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا وضعیت کیفی هوای شهر تهران در مناطق مختلف طی روز جاری در شرایط سالم و پاک خواهد بود و دمای هوا نیز روند کاهشی خواهد داشت. 

تعداد روزهای پاک تا به امروز در مقایسه با سال گذشته ، 3 روز بیشتر بوده است و این در صورتی است که در سال 96 در مدت مشابه تنها 10 روز هوای پاک داشته‌ایم.