به گزارش پارس نیوز، اسفند سال گذشته در شهرستان زرندیه جسد مردی میانسال کشف شد. پلیس در نخستین بررسی‌ها دریافت که وی با سم به قتل رسیده و آثار خفگی نیز روی جسد وجود داشت.

همان موقع همسر و دختر مقتول بازداشت شدند، اما پس از پانزده روز بازجویی از آنجا که مدرکی علیه آن‌ها پیدا نشد، هر دو نفر آزاد شدند.

قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در رابطه با این پرونده گفت: در حالی که بررسی‌ها برای کشف راز این قتل ادامه داشت، سرانجام ماه گذشته کارآگاهان آگاهی مرکز استان تحقیقات جامع و کاملی از همسر و دختر مقتول انجام داده و مشخص شد که این دو نفر در جنایت دخالت داشته‌اند، به همین منظور با اعزام تیم جنایی مرکز استان مرکزی هر دو نفر با هماهنگی قضایی بازداشت شدند.

متهمان در بازجویی اعتراف کردند که، چون پدر خانواده معتاد بوده و آن‌ها از رفتارهایش خسته شده بودند، نقشه قتلش را طراحی و با کمک مردی غریبه اجرا کردند.

این دو نفر اظهار داشتند که نخست هروئین آلوده را به وی خورانده و سپس مرد جوانی که او را در ازای مبلغی پول اجیر کرده بودند وی را خفه کرده و جسدش را با فرغون از خانه بیرون برده است.

در حال حاضر هر سه متهم بازداشت هستند.