به گزارش پارس نیوز، در راستای اجرای بند (ج) تبصره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور ، مستمری مهرماه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با ۱۰ درصد افزایش به حساب این افراد واریز شد.

سوگند سهیلی مدیرکل تعهدات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر ضمن اعلام این خبر گفت : مابه التفاوت افزایش مستمری ها شش ماهه اول امسال نیز هفته آینده به حساب مستمری بگیران واریز می شود.