به گزارش پارس نیوز، 

سرهنگ محسن ناصری اظهار داشت: بازگشت زائران اربعین به اوج خود رسیده و از رانندگان تقاضا داریم با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی گفت: پارکینگ های مهران مملو از خودرو است و تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار خودرو در مهران پارک شده است.