به گزارش پارس نیوز، مجید عبداللهی دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: تا آخر وقت یکشنبه ششم آبان ۳۱ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ اربعین مرز مهران پارک شده است.

دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین حسینی افزود: هم‌چنین در مرز شلمچه ۱۹ هزار دستگاه و در مرز چذابه ۱۸ هزار دستگاه خودرو پارک شده است.