به گزارش پارس نیوز، 

وی افزود: ۳ ماه گذشته در جلسه ای در منطقه ۱۷ حضور پیدا کردم، شورایاران منطقه ۱۷ از پیگیرترین و سالمترین شورایاران بودند؛ به همین علت ضمن تذکری از هیات رئیسه درخواست دارم تا برنامه ای تنظیم کنند و دبیر شورایاران مناطق در صحن علنی گزارشی ارائه دهند.

فراهانی با اشاره به شرایط منطقه ۱۷ و تذکر به فرماندار تهران تصریح کرد: جلسه شورای اداری منطقه ۱۷ حدود ۹ ماه گذشته در فرمانداری تهران تشکیل شد و در آن جلسه نمایندگان نیروی انتظامی، آبفا، برق منطقه ای، شهردار منطقه ۱۷، منتخب شورایاران، برخی اعضای شورای شهر و نمایندگان راه آهن حضور داشتند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی اضافه کرد: نکات مهمی در خصوص منطقه ۱۷ در آن جلسه مطرح و صورت جلسه ای تنظیم شد که متأسفانه تاکنون موارد طرح شده به سرانجام نرسیده است. منطقه ۱۷ از حیث داشتن شهدا بیش از ۴ هزار شهید دارد و از سویی نماد محرومیت در کل تهران مطرح است و همچنین این منطقه در میان ۲۲ منطقه شهرداری تهران، از حیث نبود زیرساخت ها محروم ترین منطقه تهران است.

این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: به همین دلیل می توان ادعا کرد منطقه ۱۷، خرمشهری در دل تهران است. چرا که بیشترین شهید ولی بیشترین محرومیت را دارد و از حیث وضعیت ریزدانگی بافت فرسوده، از حیث سرانه های خدماتی شرایط موجود حق مردم منطقه نیست چرا که شاهد کمترین سرانه ها هستیم.

فراهانی ادامه داد: برنامه شورای پنجم اولویت توسعه مناطق محروم بوده و باید به نحوی باشد که در عمل مناطق محروم به خصوص منطقه ۱۷، توسعه پیدا کند؛ در این راستا از فرماندار، شهردار منطقه و سایر متولیان امر درخواست دارم مصوبات شورای اداری این منطقه خاک نخورد و پیگیری شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت با تأکید بر عمده مشکلات منطقه ۱۷  گفت: از مهمترین مشکلات منطقه که بحث راه آهن است؛ انتظار می رود موضوع را پیگیری و دنبال شود.