به گزارش پارس نیوز، رسیدگی به این پرونده از سال 93 به دنبال درگیری بین صاحبخانه و مستأجر در اسلامشهر تهران شروع شد.

صاحبخانه که خودش افسر پلیس بود از مستأجر خواسته بود که در موعد مقرر خانه استیجاری را خالی کند، اما مستأجر افغان گوشش بدهکار نبود تا این‌که درگیری بین آن‌ها شدت گرفت و صاحبخانه عصبانی با چاقو مستأجر را به قتل رساند.

فرزین خیلی زود محاکمه شد و به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد، اما توانست با جلب رضایت اولیای دم و پرداخت 20 میلیون تومان از قصاص نجات یابد.

بنابراین صبح دیروز متهم پرونده بار دیگر از زندان به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران منتقل شد تا از نظر جنبه عمومی جرمی که مرتکب شده است و اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی محاکمه شود.

قضات نیز پس از شنیدن اظهارات متهم که حاکی از پشیمانی و درخواست عفو بود، برای صدور حکم وارد شور شدند.