به گزارش پارس نیوز، دکتر جان‌بابایی در تشریح ارایه خدمات درمانی در اربعین حسینی گفت: از ۲۱ مهرماه تا چهارم آبان ماه ۴۴هزار و ۱۷۵ تن به مراکز درمانی مستقر در مرزها مراجعه کرده‌اند.  از این تعداد ۲هزار و ۳۴۱ تن بستری شده‌اند و ۴۶۳ عمل جراحی صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین ۸هزار و ۸۰۶ تن نیز به درمانگاه‌های تخصص مراجعه کرده و خدمات لازم را توسط کادر درمان دریافت کرده‌اند.  

معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: در حدود ۱۲ هزار نیروی درمانی در مرزها برای ارائه خدمات به زائران حسینی مستقر هستند که ازین تعداد ۳۰۰۰ نفر از سراسر کشور به این نقاط اعزام شده‌اند.  

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت درمان وزارت بهداشت، وی افزود: نیروهای درمانی در ۸۹ مرکز درمانی و ۹ بیمارستان صحرایی برای ارائه خدمات درمانی حضور دارند.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: از کل مراجعه کنندگان به مراکز درمانی، ۱۲۰۳ نفر دچار مشکل قلبی، ۵۱۰ نفر دچار مشکل تنفسی و ۵۴۱ دچار حوادث ترافیکی بودند.