به گزارش پارس نیوز، 

مادری در پنیسلوانیا به اتهام همخوابی با نامزد دخترش دستگیرشد.

طبق گزارش پلیس، دختری جوان با مراجعه به اداره پلیس Police از مادرش شکایتی مبنی بر خیانت Cheat تنظیم کرد.

وی به مامورپلیس گفت که بارها شاهد بوده که مادرش نامزدش را به اتاق خواب می کشاند.

پلیس پس ثبت اظهارات شاکی، اقدام به دستگیری زن کثیف کرد.

وی ابتدا این اتهام را نمی پدیرفت و مدعی بود که هیچ وقت به دخترش خیانت نمی کند اما پس از نشان دادن فیلمی که دختر جوان پنهانی از او و نامزدش گرفته بود خیانت او ثابت شد.

طبق اطلاعات منتشر شده متهم، که معلم دبیرستان هم بوده با قرار وثیقه از زندان Prison آزاد شده تا اولین جلسه دادگاه او برگزار شود.