به گزارش پارس نیوز، 
سردار محمد حسین حمیدی اظهار داشت: ترافیک سنگین و نسبتا روان در محور ایلام به مهران وجود دارد، رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

وی افزود: ظرفیت پارکینگ ها در شهر مهران اشباع شده تقریبا ما در درون شهر مهران امکان جای پارک برای خودروهایی که جدید وارد می شوند را نداریم رانندگان باید حتما در پارکینگ های حاشیه شهر خودروی خود را متوقف کنند.

وی گفت: آن چه که مهم است به دلیل حجم بالای تردد انحراف به چپ، سبقت غیر مجاز و رانندگی با حالت خستگی و خواب آلودگی می تواند عواقب بدی در پی داشته باشد.