به گزارش پارس نیوز، 

کاندیداهای احتمالی شهرداری تهران به روایت عضو شورای شهرمحمد علیخانی عضو شورای شهر تهران برخی از کاندیدای احتمالی شهرداری تهران را اعلام کرد.

او از محسن هاشمی، سیدکامل تقوی نژاد، پیروز حناچی، جواد امام، عباس آخوندی، مناف هاشمی، واعظ مهدوی، علی ربیعی و مونسان بعنوان کاندیداهای احتمالی شهردار تهران نام برد.

علیخانی همچنین گفت که شورای شهر از روز شنبه وارد بحث انتخاب شهردار خواهد شد.