به گزارش پارس نیوز، 

جواد آقازاده رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه با اشاره به اهدای عضو دختر 27 ساله ارومیه ای و نجات جان چند بیمار گفت: امروز ششمین اهدای عضو در ارومیه با رضایت خانواده این جوان انجام شد.

 

وی تصریح کرد: این دختر 27 ساله بر اثر آنوریسم مغزی و خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود که پس از تائید مرگ مغزی، با رضایت خانواده عمل اهدای عضو صورت گرفت.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه افزود: در این رابطه کلیه های این خانم جوان به دو نفر خانم 33 و 40 ساله به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی بیان کرد: کبد این مرحومه نیز به شهر شیراز و قلب Heart و نسوج هم برای استفاده به تهران ارسال شده است.