به گزارش پارس نیوز، 

یکی از کارکنان مدرسه ای در واشنگتن به اتهام دست درازی به دانش آموزان در راهرو های مدرسه، رختکن فوتبال، سالن غذاخوری و در کلاس درس دستگیر شد.

طبق گزارش پلیس، متهم شروین ش 35 ساله حین دست درازی به یک دانش آموز توسط مدیر مدرسه دستگیر و بعد به پلیس Police لو داده شد.

به گفته مقامات پلیس، نمونه های زیادی از این نوع رفتار کثیف در همه جای دنیا دیده شده و شروین ش تنها فرد بیمار در دنیا نیست.

در حال حاضر شروین به صورت موقت در زندان Prison است تا اولین جلسه دادگاه به زودی برگزار شود.