به گزارش پارس نیوز، 

دختر جوانی که به دلیل مشکلات خانوادگی مورد ضرب شدید خانواده خود قرار گرفته بود بعد از انتقال به بیمارستان در بخش جراحی اعصاب بیمارستان گلستان اهواز و در وقت ملاقات توسط برادر خود با ضربات چاقو به طرز فجیعی به قتل رسید.

بنا به این گزارش، هنوزعلت این موضوع مشخص نگردیده و قاتل نیز دستگیرشده است.