به گزارش پارس نیوز، با پیشنهاد فرمانده ناجا و تصویب فرمانده معظم کل قوا، سردار ایوب سلیمانی به عنوان جانشین فرمانده ناجا و سردار محمدعلی نوری‌نژاد به عنوان هماهنگ‌ کننده ناجا منصوب شدند.

سردار اسکندر مومنی نیز که در این سمت مشغول خدمت بود، چند روز قبل به عنوان دبیر کل ستاد مبازره با مواد مخدر منصوب شد.