به گزارش پارس نیوز، محمد علیخانی در خصوص اجرای طرح معاینه فنی از امروز اظهار داشت: در برنامه مطرح شده بود که از اول آبان طرح جدید معاینه فنی در تهران اجرایی شود و کلیات آن مورد تائید است.

وی بیان داشت: در حال حاضر یکی از برنامه‌های مدیریت شهری تهران در راستای کاهش آلودگی هوا انجام معاینه فنی است ولی آیا معاینه فنی به درستی انجام می‌شود یا خیر، آیا استانداردهای لازم را داریم و به اندازه کافی این امکانات وجود دارد که همه مردم از آن استفاده کنند؟ به هر حال فکر می‌کنیم نواقصی در این خصوص وجود دارد که باید حل شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران افزود: در صورتی که عوامل اعمال قانون همراهی کامل داشته باشند و باتوجه به اینکه در فصل وارونگی هوا و افزایش آلودگی قرار داریم طرح معاینه فنی می‌تواند تاثیرگذار باشد.

علیخانی گفت:‌ما در سایر بخش‌ها به خاطر کمبود منابع مالی نتوانستیم به درستی عمل کنیم، به عنوان مثال نوسازی اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها، برقی کردن موتورسیکلت‌ها و برخی خودروها به طور عملی اجرایی نشده است و آنچیزی که اکنون می‌توانیم برای کاهش آلودگی هوا به آن متمرکز شویم معاینه فنی است و اگر خودروها معاینه فنی نداشته باشند قطعا جریمه خواهند شد.

وی افزود:در حال حاضر با همکاری پلیس و شهرداری تهران دوربین‌های معاینه فنی فعال است و متخلفان جریمه خواهند شد.