به گزارش پارس نیوز، حمیدرضاتحصیلی با اشاره به طرح احیای زیست شبانه در شهر تهران گفت: قرار است تا طرح مطالعاتی دکه وکافه ون ها با همکاری شهرداری منطقه ۹ پس از تکمیل و طی مراحل قانونی از میدان آزادی اجرایی شود.

تحصیلی با بیان اینکه این طرح با همکاری ارگان ها و نهادهای مختلف مانند نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتحادیه اصناف و همچنین مدیریت شهری بعد إز طَی مراحل قانونی اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: بدین منظور چهار راسته از شهر تهران  برای اجرای طرح (کافه ون ها) در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته وی در این خصوص دکه ها وخودروهایی مختلفی  در قالب کافه ون ها به منظور استفاده کافی شاپ و غذای بیرون بر مورد استفاده عموم قرار خواهد گرفت.