به گزارش پارس نیوز، 

ماموران پلیس Police جسد مومیایی شده این مرد را پس ازیک دهه در خانه پسرش پیدا کردند.

 

گزارش های پلیس نشان میدهد که جسد پدر تنها 3 روز پس از مرگ پسر 79 ساله در خانه پیدا شده است.

ماموران می گویند یکی از اعضای خانواده هنگام تمیز کردن خانه قدیمی با جسد مومیایی پدر روبرو شده است.

گزارش ها نشان می دهد که هم پدر و هم پسر به مرگ طبیعی جان سپرده اند.