به گزارش پارس نیوز، 

این شی پرنده که گفته می شود یک 'هلی شات' بوده یکشنبه شب در منطقه چهار راه آبادان در شهر اهواز به پرواز در آمده بود.
این شی پرنده مورد اصابت گلوله ماموران انتظامی قرار گرفته و سقوط کرد.
در پی این حادثه صدای تیراندازی در اطراف چهار راه آبادان در شهر اهواز شنیده شد.