به گزارش پارس نیوز، 

امروزه پدیده نوظهور فضای مجازی با جسارت هرچه تمام تر به گونه ای پا به عرصه های اجتماعی گذاشته که گوی سبقت را از رسانه ها گرفته و به سریع ترین فضای اطلاعاتی و ارتباطی بین افراد جوامع تبدیل و رسانه های مختلف ارتباط جمعی را تحت شعاع خود قرار داده است.
فضای مجازی آن قدر بین جوامع مجال نفوذ پیدا کرده که هر کس به خود اجازه می دهد بدون طی کردن دوره های آموزشی رسانه ای به هر زبان و ادبیاتی به بیان و انتشار اخبار فارغ از چارچوب قوانین خبر و خبرنگاری بپردازد.
این مسئله باعث شده تا اخبار کذب فضای مجازی، فضای جامعی را مسموم سازد و مردم را با مشکلات فرهنگی و گاه عقیده ای مواجه کند.
باید دید کنترل این فضا و جلوگیری از عواقب مضرات آن به عهده کدام سازمان یا مسئول مربوطه است، آیا متولیان امر برای محدود ساختن فعالیت های کذایی برخی کانال های غیرمجاز برنامه ای دارند؟
مدیران این کانال ها بدون هیچگونه مجوز یا طی کردن دوره های تخصصی، افسار گسیخته اقدام به انتشار اخبار می کنند و گاه این مطالب عواقب سویی به دنبال دارد و سوال اینجاست که مردم روی چه حسابی می توانند به مطالب انتشار یافته آنها اعتماد کنند؟
سرک کشیدن در زندگی شخصی مردم و اقدامات و انتشار دلخواهانه هرگونه مطلب بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی برای زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه عواقب ناگواری به دنبال دارد .
بنابر این می طلبد مسئولان امر تدابیری بیاندیشند تا بتوان با ایجاد محدودیت از ورود دست اندرکاران کانال ها که هیچگونه مجوزی دال بر فعالیت خبری ندارند در جلسه های اداری جلوگیری شود تا مردم بتوانند با آرامش خاطر به صحت اخبار اعتماد کنند.
گاهی اوقات مشاهده می شود برخی مدیران برای انتشار اخبار مربوط به اداره تحت تصدی خود از مدیران کانال های بدون مجوز دعوت می کنند که همین امر نیز موجب می شود هر شخصی بدون هیچ تخصصی به این کار اقدام و چه بسا با هدف کنجکاوی در امور و تخریب سایرین وارد عرصه خبرنگاری شود که این امر گاه باعث زیر سوال رفتن جایگاه ارزشمند و واقعی رسانه می شود.