به گزارش پارس نیوز، 

استاد دانشگاهی در نیویورک به اتهام آزار جنسی دانشجویش دستگیر شد.

به گفته قربانی، متهم که مردی متاهل است به او گفت که اگر با وی همخوابی داشته باشد و تا آخر عمر به عنوان معشوقه پنهانی اش با هم در ارتباط باشند به او نمره و رتبه خوبی برای پایان نامه و دانشگاهش می دهد.

 

وی همچنین در ادامه افزود که اگر درخواستش را قبول کند به عنوان دستیار استاد دانشگاه او را استخدام می کند و حقوق، خانه و ماشین به روزی را برایش در نظر می گیرد.

قربانی که نامش اعلام نشده به افسرپرونده گفت که استادش به بهانه این که با همسرش رابطه خوبی ندارد و با عشق و علاقه در کنارش زندگی نمی کند او را رام کرد و بعد به خانه مجردی اش کشاند.

وی پس از این که به خانه استادش رفت و با او رابطه داشت پس از چند ماه رابطه پنهانی، به اداره پلیس Police رفت و از استادش به اتهام پیشنهادهای بی شرمانه شکایت کرد.

او برای شکایتش موضوع پیشنهاد همخوابی خود با دوستان استادش را بیان کرد.

متهم به دختر جوان گفته بود که باید علاوه بر او دوستانش را هم که مشکلاتی همانند او دارند راضی نگه دارد و همخوابی داشته باشد و اگر این درخواست استادش را قبول نکند فیلم های نامناسبش را بین دانشجوهای دانشگاه پخش می کند.

در حال حاضر متهم به عنوان مجرم جنسی در با قرار وثیقه از بازداشت آزاد شده تا اولین جلسه دادگاه به زودی برگزار شود.