به گزارش پارس نیوز، 

مهدی کاظمی یکی از اهالی شهر سرپل پس از اینکه توسط رئیس حوزه دوم پلیس این شهر دستگیر شد مورد شکنجه های وحشتناکی قرار گرفت.

 

مهدی کاظمی؛ شخصی که می‌گوید از سوی رئیس حوزه دوم پلیس سرپل مورد شکنجه‌ برقی و ضرب و شتم قرار گرفته، گفت: افراد حاجی میوند؛ رئیس حوزه دوم پلیس شهر سرپل با خودروی شخصی، مرا از شهر بیرون بردند. سپس مرا داخل مقر دوم پلیس سرپل آوردند، و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و سپس به من برق وصل کردند، حتی تهدید کردند دندان هایت را می کشیم.

مهدی کاظمی می‌گوید: رئیس حوزه دوم به من گفت که فروشنده های مواد مخدر Drugs را به ما نشان بده!

به گفته وی، رئیس حوزه دوم پلیس از او 50 هزار افغانی خواسته است.

بر اساس ادعای آقای کاظمی، رئیس حوزه دوم پلیس شهر سرپل در گذشته نیز چنین اعمالی را انجام داده است. او به صورت تهدیدآمیز به مهدی کاظمی گفته است: مرا می‌شناسی که کی هستم؟

مهدی کاظمی می‌گوید: به من گفت به من پول بده! من گفتم: ندارم. وقتی این حرف را زدم به محافظینش گفت که مرا پشت و رو کنند و مورد ضرب و شتم قرار دادند.

مهدی می افزاید: به او گفتم من 50 هزار ندارم. می‌توانم برایت 5 هزار افغانی جور کنم.

وی می‌گوید: 6 الی 7 نفر داخل شعبه بودند. ساعت 10 صبح مرا گرفتند تا 2 بعد از ظهر زیر شکنجه Torture برقی بودم. بالاخره خودش به فرمان کرد که من را بیرون بیاندازند و مرا کنار در حوزه رها کردند.

کاظمی می‌گوید: هیچکسی به صدای ما در شهر سرپل گوش نداد. ما مجبور شدیم به کابل بیاییم و صدا بلند کنیم.