به گزارش پارس نیوز، 

خسروی وفا گفت: پرونده در دادگاه کیفری یک خارج از نوبت در حال رسیدگی است.

گفتنی است، میلکا قربانی معامله مواد مخدر Drugs شده بود و بنا به اظهارات رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۵ نفر در این رابطه دستگیر و بازداشت شده اند.