به گزارش پارس نیوز، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان در دبیرستان دخترانه ایوب حسینی در منطقه 5 تهران اظهار کرد: موفقیت تربیتی نیازمند همسویی دو نهاد خانواده و مدرسه است. وقتی مدرسه و خانواده‌ها همسو عمل نکنند شاهد اصطکاک ارزش‌ها خواهیم بود.

وی افزود: اگر ارزش‌ها در خانه و مدرسه یکسان نباشد، حتماً اصطکاک در مسیر تربیت به وجود می‌آید و باعث می‌شود، دانش‌آموزان به محیط سوم یعنی همسالان گرایش پیدا کنند. مهم‌ترین مورد در انجمن‌های اولیا و مربیان، اصطکاک ارزش‌هاست که رو به افزایش است و  برای همسویی خانواده و مدرسه باید تلاش کرد.

افزایش گرایش دانش‌آموزان به گروه همسالان

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: هم‌اکنون گرایش دانش‌آموزان به محیط همسالان افزایش یافته است و گسترش فضای مجازی هم  باعث شده دانش‌آموزان با خطراتی مواجه شوند. اگر در خانواده و مدرسه گفت‌وگوی اثربخش نداشته باشیم، تلاش‌های همدیگر را خنثی می‌کنند و نقش انجمن اولیا و مربیان در حل این مشکل بسیار مهم است.

گاهی حضور والدین را در مدارس، مزاحمت تلقی می‌کنند

بطحایی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی همه خانواده‌ها را درگیر کرده است و فرصت رسیدگی به تعلیم و تربیت فرزندان را ندارند، تاکید کرد: مدرسه هم دارای موانعی است و گاهی حضور والدین را مزاحمت تلقی  می‌کنند و اولیا را در مدرسه تحویل نمی‌گیریم که نقش انجمن اولیا و مربیان، کاهش موانع است همچنین مهمترین عامل در ایجاد روابط و تعامل خانواده و مدرسه، درک متقابل است.

وی عنوان کرد: مهم‌ترین مأموریت انجمن اولیا و مربیان حفظ جایگاه ارکان مدرسه است و نباید مدیر و معلم از واژه‌هایی استفاده کنند که ایمان دانش‌آموز به نقش خانواده تضعیف شود.

بطحایی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه  کتاب‌های کمک آموزشی به عنوان دایه‌های مهربان‌تر از مادر، تعلیم و تربیت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، یادآور شد: در جریان بازدید از مدرسه‌ای دانش‌آموزان می‌گفتند که کتاب سوادرسانه‌ای باید حذف شود تا فیزیک و شیمی را برای کنکور بخوانیم. کنکور و کلاس‌های تست‌زنی مانند تبری است که بر تنه تنومند درخت تعلیم و تربیت  وارد می‌شود و هم‌اکنون تبلیغات موسسات را برای دانش‌آموزان پایه‌های پایین‌تر هم می‌بینیم و در حال لجبازی با سیاست‌های ما هستند یعنی هر چه می‌گوییم کتاب‌های کمک آموزشی در دوره ابتدایی  سم مهلک است اما اتفاقی که می‌افتد بر عکس است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: تعلیم و تربیت به انحراف کشیده شده است و بازگشت به مسیر اصلی فقط از عهده یک وزیر بر نمی‌آید بلکه همه باید کمک کنند؛ بچه کلاس دوم چه نیازی به تکلیف آدینه دارد چرا کتاب چاپ می‌کنیم و می‌گوییم تکالیف آدینه است.