به گزارش پارس نیوز، 

بخشدار «رخ» - در تشریح این خبر گفت: این زوج از اهالی روستای «سرهنگ» واقع در بخش رخ تربت حیدریه هستند. نخستین بررسی‌ها نشان می‌داد همسر مقتول با مراجعه به دادگاه مهریه خود را به اجرا گذاشته و زمین و دیگر اموال همسرش را مطالبه کرده بود. قاضی Judge ابتدا دستور صلح و سازش در پرونده داد اما کار به دعوا و مشاجره لفظی کشید و مرد ناگهان کنترل خود را از دست داد و با خودرو همسرش را زیر گرفت.