به گزارش پارس نیوز، 

پیام درفشان وکیل مدافع کیخسروی روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: در مراجعه‌ای که امروز (چهارشنبه) به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت داشتم، اعلام شد پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال و در دادگاه انقلاب نیز وصول شده اما هنوز تعیین شعبه نشده است.

این وکیل دادگستری افزود: شعبه بازپرسی قرار بازداشت متهمان را به 300 میلیون تومان وثیقه تبدیل کرده است.

به گفته درفشان، شعبه بازپرسی در دو عنوان اتهامی موکل را تبرئه کرده و در نهایت پرونده وی با دو عنوان اتهامی از چهار اتهام اولیه، به دادگاه ارسال شده است.

وی افزود: فکر می‌کنم در خصوص شعله‌سعدی نیز یک عنوان اتهامی وی، منع تعقیب شده است.